"

"Lera är tid
Lera är rum
Lera är inte skit

Lera är nu"

                                                                                                    
                                                                                                               Göran Tunström