Gitte Lind

Välkommen till mitt galleri! Här hittar du unik keramik i hjärtat av Glasriket i Småland

År 1998 startade jag tillsammans med min man, keramikern John Nielsen-Lind,  Åfors Keramik-Galleri - beläget intill det livliga och konstnärligt inspirerade Åfors Glasbruk mitt i hjärtat av det småländska Glasriket. Dessförinnan hade jag under 10 år haft min verksamhet i Månsamåla, beläget ett par kilometer österut.  Idag driver jag ensam Åfors Keramik-Galleri då John inte längre är aktiv.
 Vid den tiden var Åfors fylld av konstnärlig kreativitet och en hantverkstradition som sträckte sig över 100 år tillbaka i tiden. Även idag kan besökare uppleva den genuina och vackra glasbruksmiljön, även om tillverkningen av glas tyvärr upphörde 2012. Minnet av det dova bruset från glasugnen, klangen från glaspiporna och glasarbetarnas glada skratt är inte långt borta och lever kvar inom mig som en källa till inspiration för mitt eget arbete än idag. Bortom glasbruket sträcker sig den vackra dammen där Lyckebyån livligt rinner fram mot nya äventyr, omgiven av en naturskön ram av skog, lingonris, stengärdesgårdar och skogstjärnar. Det är i denna kreativa och natursköna miljö som jag har min bas, där jag lever och där mitt skapande tar form.

I mitt galleri hittar du såväl unika skulpturer och reliefer som vacker brukskeramik.  Allt tillverkas på plats och du är alltid välkommen att göra ett besök. Kika in under de olika flikarna så får du veta mer!

”Gitte Lind har verkat i Åfors i drygt 30 år. Hon gjorde sig först känd för sina generösa bruksföremål men närmade sig tidigt en berättande keramik i ansikten och masker. Numera är hon en djärv och fullfjädrad berättare, fortfarande med leran som material. Tekniskt skicklig, lekfull och kraftfull i sina skulpturer med stark känsla för materialet som under hennes händer känns nästan textilt.” 

Gunilla Petri, Barometern 220114
Foto: Stephanie Verstift - vildmarkstudio.com

Welcome to my gallery! Here you will find unique ceramics in the heart of the Glass Kingdom in Småland.

In 1998, together with my husband, ceramist John Nielsen-Lind, I started Åfors Ceramics Gallery - located next to the lively and artistically inspiring Åfors Glassworks, right in the heart of the Småland Glass Kingdom. Before that, for 10 years, I had my business in Månsamåla, located a few kilometers eastward. Today, I run Åfors Ceramics Gallery alone since John is no longer active.
At that time, Åfors was filled with artistic creativity and a craft tradition that stretched back over 100 years. Even today, visitors can experience the genuine and beautiful glassworks environment, although glass production unfortunately ceased in 2012. The memory of the muffled roar from the glass furnace, the sound of the glass pipes, and the cheerful laughter of the glassworkers is not far away and remains within me as a source of inspiration for my own work to this day. 
Beyond the glassworks, stretches the beautiful pond where Lyckebyån lively flows towards new adventures, surrounded by a picturesque backdrop of forest, lingonberry bushes, stone fences, and forest ponds. It is in this creative and scenic environment that I have my base, where I live and where my creativity takes shape.

In my gallery, you will find unique sculptures and reliefs as well as beautiful functional ceramics. Everything is made on-site, and you are always welcome to visit. Take a look under the various tabs to learn more!