...och se,
ur jordens smuts och eldens hetta
framträder liv.