Skulptur

I mitt skapande har jag ofta arbetat med mänskliga gestalter i olika former. Mitt arbete grundar sig i det keramiska materialet men tar även inspiration från det textila hantverket, som jag sysslat med på hobbybasis sedan barnsben.
Jag har hittat inspiration i den fantasifullhet och skaparglädje som flödat genom tiderna i vårt behov av att uttrycka oss och våra personligheter. Intrycken kommer från människor jag ser och möter men också mycket från kulturens och scenkonstens värld där uttrycken ofta tillåts att bli både lekfulla, fantasifulla och ibland extrema och där vi människor får leka ”vuxenlekar”. Allt skapande är en form av lek. Så är också mitt skapande frukten av en ”vuxenlek” där olika karaktärer träder fram.

Bilderna på sidan  visar ett urval av mina verk. Om du är intresserad och vill veta mer om något av verken är du välkommen att kontakta mig.

my creative work, I have often worked with human figures in various forms. My work is based in the ceramic material but also draws inspiration from textile craftsmanship, which I have been engaged in as a hobby since childhood.

I have found inspiration in the i In magination and joy of creation that has flowed through the ages in our need to express ourselves and our personalities. Impressions come from the people I see and meet, but also greatly from the world of culture and performing arts, where expressions are often allowed to be playful, imaginative, and sometimes extreme, and where we as humans get to play "grown-up games". All creation is a form of play. So is my creation, the result of a "grown-up game" where different characters emerge.
The images on the page display a selection of my works. If you're interested and would like to know more about any of the pieces, feel free to contact me.