Relief

Inspirationen kan komma från rörelsen i sjögräs som dansar efter vattnets strömmar eller känslan av att titta djupt in i blommans öga. Det kan vara en struktur som söker en känsla som knyter an till det textila hantverket.
Jag fascineras av det upprepade som med små förändringar skapar en rörelse, ett mönster.
Jag monterar som oftast mina reliefer på rostad plåt som ger en fin kontrast till keramiken och skapar en vacker inramning.
Bilderna på sidan visar ett urval av mina verk. Om du är intresserad och vill veta mer om något av verken är du välkommen att kontakta mig.

The inspiration can come from the movement of seagrass dancing along the currents of water or the feeling of peering deep into the eye of a flower. It can be a structure seeking a sensation that connects to the textile craft. I am fascinated by the repetition that, with small changes, creates movement, a pattern. I often mount my reliefs on rusted metal, which provides a beautiful contrast to the ceramics and creates a lovely framing.
The images on the page display a selection of my works. If you're interested and would like to know more about any of the pieces, feel free to contact me.