Brukskeramik

Det finns en särskild njutning i arbetet vid drejskivan. Känslan av den mjuka leran som formar sig mellan mina händer. Tillfredställelsen i att bemästra ett hantverk och kunna skapa ett vackert föremål som har en funktion och som kanske kan förgylla en annan människas vardag. Jag tilltalas av ett enkelt och vackert formspråk där färg och dekor kompletterar och förstärker. För mig finns en glädje i att skapa ett föremål som är vackert, har en god funktion och som känns bra i handen när det används.

En del av mina bruksföremål hittar du i min shop, så titta gärna in där!

There is a special pleasure in working at the pottery wheel. The feeling of the soft clay shaping between my hands. The satisfaction of mastering a craft and being able to create a beautiful object that serves a purpose and perhaps can enhance another person's everyday life. I am drawn to simple and beautiful forms where color and decoration complement and enhance. I want the object to have good functionality and feel comfortable in the hand when used.  For me, there is joy in creating an object that is beautiful, has good functionality, and feels comfortable in the hand when used.
Some of my utilitarian items can be found in my shop, so feel free to take a look there!