Villkor

Dessa köpvillkor gäller alla köp som du gör från www.aforskeramik.se. Du accepterar köpvillkor i samband med att du genomför ett köp på webbplatsen. Avtal ingås med Åfors Keramik-Galleri/ Gitte Lind, Glasbruksvägen 48, 36194 Eriksmåla, Org.nr 630724-3045 . Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss på e-mail: gittelind.keramik@gmail.com eller telefon: 070 2326868.

Köp

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Åfors Keramik-Galleri. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.
Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig Åfors Keramik-Galleri rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning. Åfors Keramik-Galleri förbehåller sig rätten att neka en order.
Åfors Keramik-Galleri ingår endast avtal med myndig person.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och kan komma att annullera din order om det är slut på lager.

Priser

De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet.
Alla bilder på Webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, Alla produkter som säljs i shopen är handgjorda och varierar därför något i utseende och bildskärmen kan påverka färgåtergivningen.

BETALNING

www.aforskeramik.se erbjuder direktbetalning via bankgiro eller Klarna som betallösning. Vid direktbetalning via bankgiro skickas varan efter att betalning mottagits. Mer information kan du hitta på klarna.se
Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Klarnas villkor samt våra köpvillkor.

LEVERANS

Frakt

Varan skickas enligt det fraktalternativ som valts vid beställningen. En bekräftelse med kolli-ID kommer att skickas till mailadress eller telefonnummer som uppgavs vid beställningen.

Utanför Sverige

www.aforskeramik.se levererar och administrerar enbart order inom Sverige. För önskan om leverans utanför Sverige var god kontakta oss via mail: gittelind.keramik@gmail.com eller telefon: +46 702326868

Leveranstid

Avgång från Åfors Keramik-Galleri sker normalt inom 3-5 dagar efter att din beställning är genomförd med undantag för om varan är slut i lager. Vi reserverar oss för avvikelser i samband med semestertider eller vid tillfälle av t.ex. sjukdom.  I de fall leveranstiden som anges på din leveransbekräftelse inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra, alternativt annullera din beställning.
Om vi inte kan leverera inom avtalad tid kommer du informeras om anledningen till försening och upplysas om ny leveranstid.

Transportrisk

Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står transportören för via Åfors Keramik-Galleri. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till speditören genom att notera detta på fraktsedeln innan leveransen kvitteras. Om speditören inte tar på sig skadeansvar, skall du snarast kontakta oss. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts inom 2 månader från mottagandet. Vi rekommenderar dig till att avemballera och kontrollera ditt gods vid ankomst.
Vid retur av ångrat köp från kund, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Ej mottagen order

Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos ombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till oss. Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ kostnad på 495 kronor, som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos ombudet.
Om du inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om du inte är hemma och tar emot din leverans på utsatt tid, har vi rätt att ta ut en kostnad på 495 kronor som motsvarar den extra fraktkostnaden.
Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut.

ÅNGERRÄTT & REKLAMATIONSVILLKOR

Ångerrätt konsument

För privatpersoner tillämpar Åfors Keramik-Galleri lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Konsumentköplagen. Du har enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen. När du använder din ångerrätt har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion.
Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi att du skickar tillbaka produkten i originalskick. Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning.
Fraktkostnader återbetalas ej.
Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.
Ångerrätt gäller 14 dagar och endast privatpersoner.
Åfors Keramik-Galleri återbetalar inom 14 dagar från det att meddelande mottagits om att konsument ångrat sitt köp. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan kommit åter eller att kvitto kan uppvisas att varan återsänts. Återbetalning görs via den betalningsmetod som koms överens mellan konsumenten och Åfors Keramik-Galleri.

Returer

Om du vill returnera en vara som du köpt hos oss kontaktar du oss via telefon 070 2326868 alternativt gittelind.keramik@gmail.com för att anmäla din retur. Returnera beställningen inom 30 dagar efter det att du har mottagit beställningen.
Du som kund väljer själv hur du vill returnera din vara. Vi rekommenderar att du skickar paketet spårbart via närmaste ombud. Viktigt att du sparar kolli-id på paketet så du kan följa returen. Observera att vi inte löser ut mot postförskott.
Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad.

Vår returadress:

Åfors Keramik-Galleri
Gitte Lind

Glasbruksvägen 50
361 94 Eriksmåla

Reklamationsrätt

För privatpersoner tillämpar Åfors Keramik-Galleri Konsumentköplagen. Lagenlig reklamationsrätt gäller. Kom ihåg att spara kvittot då den fungerar som inköpsbevis. En retur som uppstår på grund av reklamation bekostas av Åfors Keramik-Galleri.
Felet ska anmälas snarast eller så snart felet upptäckts eller inom 14 dagar. Konsumenten måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Vid reklamation kontakta du oss via telefon 070 2326868 alternativt gittelind.keramik@gmail.com, alternativt besök oss på Glasbruksvägen 50, 361 94 Eriksmåla för att framföra ditt klagomål.
Vid godkänd reklamation står Åfors Keramik-Galleri för alla kostnader inklusive fraktkostnad. Retur av vara samt återbetalning sker inom 14 dagar från det att varan är åter hos oss. Återbetalning görs via den betalningsmetod som koms överens mellan konsumenten och Åfors Keramik-Galleri utan onödigt dröjsmål.

Force Majeure

Åfors Keramik-Galleri anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

TVIST

Konsument

Vid eventuella tvister följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.  https://www.arn.se/konsument/  Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Säkerhet, friskrivning och sekretess

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

Personuppgifter

Vi är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter och följer GDPR (General Data Protection Regulation) vilken gäller i alla EU-länder och reglerar hur personuppgifter får användas

Cookies

På aforskeramik.se kan cookies komma att användas. Dina personliga uppgifter lagras i cookies. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning!

Logstatistik

www.aforskeramik.se använder logstatistik. Statistiken används till att ge en inblick i antal besökare på siten.

Om dessa Köpvillkor

Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

Copyright

Allt material på vår hemsida (www.aforskeramik.se) är copyrightskyddat. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Gitte Lind. För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta gittelind.keramik@gmail.com

Kontaktuppgifter 

Åfors Keramik-Galleri:
Gitte Lind

Glasbruksvägen 50
361 94 Eriksmåla
e-mail: gittelind.keramik6@gmail.com
telefon: 070-2326868

Org Nr: 630724-3045